ĐHKT TIN K4
Trang Chủ | Đăng Ký | Đăng Nhập Xin Chào Guest | RSS
[ Bài viết mới · Thành viên · Diễn đàn quy định · Tìm kiếm · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: admin  
Forum » CLB HỌC TẬP » CLB HỌC TÂP và BÀI TẬP LỚN » XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ
XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ
adminNgày: Tuesday, 25/10/2011, 6:42 PM | Tin Nhắn # 1
Lieutenant
Nhóm: Administrators
Tin nhắn: 77
Giải thưởng: 0
Trạng Thái: Offline

BÀI TẬP LỚN XỬ KÝ TÍN HIỆU SỐ


I. Đề tài 1- ( 9)

1. Tên đề tài: Các phương pháp tính tích chập
2. Nhóm thực hiên:
3. Nội dung:
3.1 Lý thuyết về tích chập
3.2 Các phương pháp tính tích chập
3.3 Ví dụ minh họa
4. Sản phẩm:
4.1 Báo cáo.
4.2 Bản trình chiếu

II. Đề tài 2(10)

1. Tên đề tài: Viết chương trình xác định đáp ứng ngõ ra của hệ tuyến tính bất biến bằng phương pháp tích chập.
2. Nhóm thực hiên:
3. Nội dung:
3.1 Lý thuyết về tích chập
3.2 Thuật toán tính tích chập
3.3. Chương trình tính tích chập
In put: x1(n),x2(n) (dạng dãy số hữu hạn)
Output: y(n)=x1(n)*x2(n)(dạng dãy số)
(Ngôn ngữ lập trình: Pas, C, VB, C++)
4. Sản phẩm:
4.1 Báo cáo + mã nguồn
4.2 Bản trình chiếu

III. Đề tài 3(8)

1.Tên đề tài: Tìm đáp ứng xung của bộ lọc IIR
2. Nhóm thực hiên:
3. Nội dung:
3.1 Lý thuyết về đáp ứng xung h(n), bộ lọc IIR
3.2 Thuật toán tìm h(n) của bộ lọc IIR
3.3 Chương trình tìm h(n)
Input: các hệ số của phương trình bộ lọc IIR
Out put: 50 mẫu của h(n) từ thời điểm n=0
4. Sản phẩm:
4.1 Báo cáo+ mã nguồn
4.2 Bản trình chiếu

IV. Đề tài 4(1)

1.Tên đề tài: Tìm đáp ứng xung của bộ lọc FIR
2. Nhóm thực hiên:
3. Nội dung:
3.1 Lý thuyết về đáp ứng xung h(n), bộ lọc FIR
3.2 Thuật toán tìm h(n) của bộ lọc FIR
3.3 Chương trình tìm h(n)
Input: các hệ số của phương trình bộ lọc IIR
Out put: 50 mẫu của h(n) từ thời điểm n=0
4Sản phẩm:
4.1 Báo cáo+ mã nguồn
4.2 Bản trình chiếu
 
adminNgày: Tuesday, 25/10/2011, 6:44 PM | Tin Nhắn # 2
Lieutenant
Nhóm: Administrators
Tin nhắn: 77
Giải thưởng: 0
Trạng Thái: Offline
V.Đề tài 5(4)

1.Tên đề tài: Hệ thống bài tập tín hiệu và hệ xử lý tín hiệu trong miền thời gian
2. Nhóm thực hiên:
3. Nội dung:
3.1 Phân loại bài tập
3.2 Bài giải các bài tập theo phân loại
4Sản phẩm:
4.1 Báo cáo 4.2 Bản trình chiếu

VI.Đề tài 6(3)

1.Tên đề tài: Hệ thống bài tập biến đổi Z trong miền Z
2. Nhóm thực hiên:
3. Nội dung:
3.1 Phân loại bài tập
3.2 Bài giải các bài tập theo phân loại
4. Sản phẩm:
4.1 Báo cáo 4.2 Bản trình chiếu
VII.Đề tài 7(6)
1.Tên đề tài: Ứng dụng của biến đổi Z
2. Nhóm thực hiên:
3. Nội dung:
3.1 Lý thuyết: các ứng dụng của biến đổi Z
3.2 Bài tập: các bài tập minh họa
4Sản phẩm:
4.1 Báo cáo 4.2 Bản trình chiếu

VIII. Đề tài 8(2)

1.Tên đề tài: Phân tích hệ thống trong miền Z theo hàm truyền đạt H(Z)
2. Nhóm thực hiên:
3. Nội dung:
3.1 Lý thuyết: Các phương pháp xác định H(Z)
3.2 Thuật toán xác định H(Z) từ sơ đồ khối
4. Sản phẩm:
4.1 Báo cáo 4.2 Bản trình chiếu

IX. Đề tài 9(5)

1.Tên đề tài: Phân tích hệ thống trong miền thời gian theo đáp ứng xung h(n)
2. Nhóm thực hiên:
3. Nội dung:
3.1 Lý thuyết: Các phương pháp xác định h(n)
3.2 Thuật toán xác định h(n) từ sơ đồ khối
4. Sản phẩm:
4.1 Báo cáo
4.2 Bản trình chiếu

X. Đề tài 10(7)

1.Tên đề tài: Phân tích hệ thống trong miền tần số theo đáp ứng tần số H( )
2. Nhóm thực hiên:
3. Nội dung:
3.1 Lý thuyết: Các phương pháp xác định H( )
3.2 Bài tập: hệ thống các bài tập cơ bản
4. Sản phẩm:
4.1 Báo cáo
4.2 Bản trình chiếu
 
Forum » CLB HỌC TẬP » CLB HỌC TÂP và BÀI TẬP LỚN » XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

SỐ LƯỢT TRUY CẬP: Số lượt người truy cập
ĐHKT TIN K4 © 2019